تماس با ما

Other information

 آدرس دانشكده:  مشهد، قاسمآباد، خيابان استاد يوسفي15- دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي

تلفن دانشكده : 0511-6635064

تلفن گروه : 6619600-0511


 


Finland Sevastopol joomla