تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

 

استاد راهنما : دکتر احمد جوانشیری

 

استادمشاور : دکترجلیل رحیمی جهان آبادی

 

دانشجو : رضا عابدی گناباد

 

تاريخ دفاع : 1388

 

چکیده :

یکی از آرزوهای دولت و ملت ترکیه بویژه از اواخر امپراتوری عثمانی به این سو پیوستن به بلوک قدرتمند کشورهای اروپای غربی بوده است .

این مهم توسط مصطفی کمال آتاتورک پس از فروپاشی عثمانی در سال 1923 وحاکمیت جانشینان لائیک او به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت. اما با وجود گذشت مدت های طولانی از تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا این آرزو همچنان ناکام مانده است. در این پایان نامه با نگرشی جامع به عوامل اثر گذار در ناکامی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا پرداخته شده است.این پایان نامه عواملی نظیر مسئله کردها، دخالت نظامیان در سیاست، نقض حقوق بشر، نابسامانی های اقتصادی واختلافات ترکیه با یونان و ارمنستان را به عنوان فرضیه های مکمل در نظر گرفته است. فرضیه اصلی نیز با تمرکز بر تمایزات مذهبی میان ترکیه مسلمان و اتحادیه اروپای مسیحی دور نمای نزدیکی را برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه قائل نیست.

Finland Sevastopol joomla