تاریخ ایجاد در 07 شهریور 1392


رديف

نام درس

واحد

توضيحات

1

انديشه اسلامي 1

2

 

2

انديشه اسلامي 2

2

پيش نيازاين درس ، انديشه اسلامي 1 مي باشد

3

اخلاق اسلامي

2

 

4

انقلاب اسلامي

2

 

5

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

يك درس از دو درس

تاريخ امامت

2

6

وصاياي امام (ره)

1

پيش نيازاين درس ،‌انقلاب اسلامي مي باشد

7

آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم

1

 

8

تفسير موضوعي قرآن

2

يك درس از دو درس

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

9

فارسي عمومي

3

 

10

زيان عمومي

3

 

11

تربيت بدني 1

1

 

12

تربيت بدني 2

1

پيش نياز تربيت بدني 1

13

تنظيم خانواده

2

 

Finland Sevastopol joomla