تاریخ ایجاد در 07 شهریور 1392


 

مشخصات كلي دوره كارشناسي رشته علوم سياسي

 

مقدمه :

طرح تربيت كارشناس رشته علوم سياسي بوسيله كميته برنامه ريزي علوم سياسي گروه برنامه ريزي علوم انساني تدوين يافته و مورد تاييد اين گروه قرار گرفته است ، مشخصات كلي بشرح زير به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است .

1 تعريف و هدف :

   هدف از دوره كارشناسي رشته علوم سياسي آموزش و پژوهش در علم سياست مي باشد و موضوع علم سياست عبارت است از :

مطالعه و تحقيق پيرامون پديده هاي سياسي از جمله نهضت هاي انقلابي و اشكال مختلف دولت و حكومت و رابطه قدرت و مباني مادي و اخلاقي و اعتقادي هر يك از آنها در زمان ها و مكان هاي مختلف و كشف روابط و پديده هاي سياسي و علل پيدايش آنها و مطالعه و تحقيق در باره اداره جامعه كشوري و روابط بين المللي است و هدف آموزش اين علم عبارت است از :

1 1- اعتلاي علم سياست

2 1- اعتلاي ارزش هاي اصيل انساني و پيدا كردن امكان تفاهم با ملت هاي ديگر بر اساس ارزش هاي انساني مشترك

3 1- تربيت افراد كار آمد با توانائي علمي كه قابليت تجزيه و تحليل مسائل سياسي اجتماعي ايران و جهان را داشته باشند و بتوانند در ارگان هاي اجرائي كشور مثمر واقع شوند .

4 1- تامين نيروي انساني مورد نياز وازرت خانه ها و موسسات و سازمان هاي عمومي كشور به ويژه وزارت امورخارجه، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي .

براي رسيدن به اهداف فوق بايد اصول زير مورد توجه قرار گيرد :

الف اصل آزادي تفكر و تبادل نظر دايمي ميان معلم و دانشجو در تمام مراحل آموزش؛

ب مبادله گسترده اطلاعات علمي ميان محافل آموزش و پژوهش داخلي و بين المللي؛

ج تعليم و تعلم از سوي استاد و دانشجو،‌به نحوي كه زمينه آموزش و پژوهش و تفسير و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي را در كلاس هرچه بيشتر فراهم سازد.

 

2 طول دوره و شكل نظام :

متوسط طول دوره كارشناسي علوم سياسي 4 سال است. نظام آموزشي نيز واحدي بوده و كليه دروس نظري در مدت 8 نيم سال تحصيلي ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته مي باشد و زمان تدريس هر واحد درسي 17 ساعت مي باشد.

دوره كارشناسي علوم سياسي از دوره هاي قبل (‌كارداني ) و بعد ( كارشناسي ارشد‌) كاملا مستقل است ولي فارغ التحصيلان اين دوره توانايي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد را دارند.

3 واحد هاي درسي :

تعداد كل واحد هاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم سياسي 135 واحد است. اين دروس كاملا نظري بوده و از لحاظ محتوي به دروس عمومي و دروس اختصاصي تقسيم مي شود كه دروس اختصاصي خود به دو گروه اصلي و اختياري تقسيم مي شوند واز نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته و مستقل تقسيم مي شوند.

تقسيم دروس به شرح زير است :

1- 3- دروس عمومي                  20 واحد

2 3- دروس اصلي                 105 واحد      

3 3- دروس اختياري               10 واحد

 

   جمع                                   135 واحد

 

4 نقش و توانائي :

دوره كارشناسي علوم سياسي بر اساس نيازهاي جامعه تدوين شده است و فارغ التحصيلان اين دوره علاوه بر توانائي علمي كه قابليت تجزيه و تحليل مسائل سياسي اجتماعي ايران و جهان را دارند مي توانند در ارگان هاي اجرائي كشور به تحقيق و حل مسائل ذيربط اشتغال ورزند اين دانشجويان آمادگي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و دور هاي بالاتر را دارند.

 

5 ضرورت و اهميت :

ضرورت و اهميت اين دوره با توجه به اهداف آن معين مي گردد.

Finland Sevastopol joomla