تاریخ ایجاد در 29 شهریور 1392

سيد جلال غمامي

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی واحد تهران مرکز

رزومه اجرایی:

 

  • نماینده ریاست عالی دانشگاه ازاد در دانشگاههای ازاد استان خراسان شمالی
  • عضو شورای معاونان اموزش و پرورش استان خراسان بزرگ
  • عضو شورای فرهنگ شرق کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی)
  • عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها
  • مدرس مرکز جهانی علوم اسلامی قم در سال 1376-77
  • مدرس دانشگاه امام حسین (ع) 1381-82
  • استاد نمونه دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد در سال 1388-89
  • دبیر همایش علمی دانشگاه تمدن ساز
  • خدمت در وزارت دفاع و سپاه پاسداران
  • عضو اتاق فکر نیروی انتظامی

Finland Sevastopol joomla