تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

جنبش هاي اسلامي معاصر

هدف:

در اين درس ضمن بحث كلّي درباب علل و عوامل ضعف خلافت اسلامي به ويژه در دوران عثماني، ريشه هاي جنبش سلفيه(سيد جمال، عبد، رشيدرضا) و تجدد فكر ديني مورد بررسي قرار ميگيرد؛ سپس مسألة انحلال خلافت عثماني از سوي آتاترك در اوايل دهة 1920 به بحث گذاشته ميشود و آنگاه مسألة ظهور اخوان المسلمين از مصر و نقش آن در آغاز جنبش- هاي اسلامي در جهان عرب بررسي ميشود.

سرفصل درس:

  • علل و عوامل ضعف خلافت اسلامي و انحلال خلافت از سوي آتا تورك در 1924؛
  • حركت سلفيه و تجدد فكر ديني در جهان اسلام در اواخر قرن 19 و 20؛
  • اخوان المسلمين مصر و نقش آن در ظهور جنبش هاي ديگر اسلامي در جهان عرب؛
  • گروه هاي اسلامي راديكال در مصر و ساير كشورهاي عرب؛
  • جنبش اسلامي معاصر در خليج فارس و شبه جزيرة عربستان ( اشاره به سلسلة وهابيت و ريشه هاي آن).
Finland Sevastopol joomla