تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : علل گسترش انديشه سلفي گري در استان سيستان و بلوچستان ( پس از انقلاب اسلامي )

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور‌: دكتر عباسعلي آذر نيوشه

دانشجو : علي بیك نژاد

تاريخ دفاع : 91-1390

چكيده :

بنياد گرايي اسلامي دهه هاي اخير در پيوند با تحولات بين المللي، صورت بندي نويني از اسلام ارائه مي دهد كه به نظر مي رسد با تعاليم اصيل اسلامي فرسنگ ها فاصله دارد. ائتلاف دو مكتب فكري ديوبندي و سلفي گري پايه هاي اصلي بنياد گرايي جديد منطقه را تشكيل مي دهد. در حال حاضر در دو كشور افغانستان و پاكستان متاثر از نوع جديدي از اسلام هستند كه ا زآن به اسلام طالباني تعبير مي شود. به لحاظ مذهبي اكثر بلوچ هاي استان سيستان و بلوچستان سني حنفي هستند. حنفيان،‌عقايد معتدلي دارند و بندرت در آنان افراطي گري مشاهده مي شود اما وقوع حوادث سال هاي اخير، شائبه نفوذ جريان هاي افراطي را به داخل استان شدت بخشيده است. از اين رو،‌ نويسنده براي دستيابي به نتايج علمي،‌علاوه بر بررسي پيشينه تاريخي سلفي گري در منابع موجود، با برخي كارشناسان و صاحب نظران استان نيز مصاحبه كرده است.

نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه استان سيستان و بلوچستان در معرض تأثيرپذيري و تأثيرگذاري انديشه هاي سياسي و عقيدتي گوناگون ار قبيل اسلام طالبانب است و فقر مفرط اقتصادي و فرهنگي مردم، زمينه سو استفاده دولت هاي بيگانه را از اين شرايط فراهم ساخته و به نظر مي رسد كم توجهي به مطالبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي مردم اين خطه، منجر به سياسي شدن اين مطالبات شده باشد. ادامه اين روند، به همبستگي ملي مردم اين سامان لطمه جدي وارد خواهد كرد. با وجود اين جمهوري اسلامي ايران از اين ظرفيت واقعي برخوردار است كه مراكز تأثيرگذار منطقه اي ديگر را كمرنگ كند و خود در مقام جهت دهي تحولات سياسي و فكري، نقش اصلي را در كشور و حتي منطقه بر عهده گيرئ. لازمه اجتناب ناپذير ايفاي چنين نقش مثبتي،‌ درك واقع بينانه تمامي شرايط استان است. بر همين اساس، به نظر مي رسد ضروري باشد سياست هاي آگاهانه تري كه در سايه آن، خود آگاهي بلوچ به هويت تاريخي ايراني اش مورد تاكيد قرار گيرد،‌اتخاذ شود.

Finland Sevastopol joomla