تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: چالشهای موجود درمناسبات سوریه و اسرائیل از 1967

استاد راهنما: دکتر احمد جوانشیری

استاد مشاور: دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

دانشجو: احسان میرزاپور

تاریخ دفاع:1390

چکیده:با اعلام موجودیت اسرائیل در سال 1948 بین اسرائیل و کشورهای عربی از جمله سوریه که مخالف با شکل گیری اسرائیل بودند جنگ ها متعددی در سال های 1948-1967-1973 به وقوع پیوست که در اثر این جنگها سوریه بخش هایی از سرزمین خود از جمله بلندی های جولان و استان قنیطره را از دست داد. هرچند در جنگ 1973 سوریه قنیطریه را باز پس گرفت اما قسمت اعظمی از بلندی های جولان در اشغال اسرائیل باقی ماند واین خود به عاملی تبدیل شد جهت اختلاف بین سوریه و اسرائیل.

با نا امیدی سوریه از باز پس گیری سرزمین های اشغال شده اش از طریق جنگ این کشور آمادگی خود را برای شرکت در مذاکرات صلح با اسرائیل در سال 1991 اعلام کرد. به رغم مذاکرات متعددی که بین سوریه و اسرائیل از 1991 به بعد انجام شده است هنوز این مذاکرات به ثمر نرسیده است.

این تحقیق بر مبنای این سوال نگاشته شده است که چه عواملی باعث شده است تا مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل به نتیجه نرسد؟ در پاسخ به این سوال تمرکز ما مبتنی است بر این مسئله که سیاست صلح اسرائیل در تداوم اشغال بلندیهای جولان و الحاق آن به خاک اسرائیل در سال 1981 عامل اصلی در به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح بین دو کشور می باشد. هرچند که عواملل مختلف دیگری مانند مسائل مرزی، آب، کمک به گروه های جهادی در فلسطین و لبنان(حماس و حزب الله) نیز در به ثمر نرسیدن مذاکرات بین دو کشور دخیل بوده اند.

Finland Sevastopol joomla