تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: بررسی وتحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان

استاد راهنما : دکتر هادی اعظمی

استاد مشاور : دکتر محسن خلیلی

دانشجو : معصومه دهمرده

تاریخ دفاع : زمستان 1390

چکیده:

کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چا لش ها و تحولات عمده ای در محیط امنیتی خود رو به رو است. واقعیت است که محیط راهبردی ایران از جمله امنیت ملی در معرض حوزه های متعدد ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد؛ در عین حال فصای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیایی سیاسی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیر قانونی،قاچاق مواد مخدر و سلاح های غیر مجاز، جنایات سا زمان یافته ،ورود کالاهای ممنوعه، نا امنی نواحی مرزی وحمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی-مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان،امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است. مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها ونگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان وبلوچستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است.

معمولا حاشیه های مرزی محل تجمع گروهای نژادی و مذهبی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است. وجود فرق مختلف اهل سنت در این استان،همجواری با پاکستان ،افغانستان، شیخ نشین های خلیج فارس و مواجهه با تبلیغات وسیع وهابیت که عقبه آنان در ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثر گذاری حاکمیت ملی قرار دارد، توانسته زمینه ای مناسب برای رشد اختلافات و تعارضات فراهم آورد. همچنین رواج اقتصاد غیر قانونی از طریق سود آوری و ارزش افزوده قاچاق کالا و مواد مخدر موجب شکل گیری گروها و شبکه های مافیایی قاچاق در این منطقه شده است. گذشته از همه ،موقعیت جغرافیایی استان، قرار گیری آن در منطقه هلال طلایی و حضور تعداد کثیری از اتباع بیگانه- سبب تشدید عملیات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش های امنیتی را برای منطقه سیستان و بلوچستان و کشور به ارمغان آورده است.    

 

Finland Sevastopol joomla