تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : جایگاه اتحادیه اروپا درسیاست خارجی ج.ا.ا. ( از سال1368 تا 1384 )

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

دانشجو : محبوبه دیده بان

تاریخ دفاع : .......

چکیده

انقلاب اسلامی ایران تا حد گسترده ای بر مناسبات ایران و اروپا تاثیر گذارد ولی در عین حال، همکاری های دو طرف کاملاً متوقف نشد. تعامل و همکاری ایران و اروپا مورد بحث مسئولان و دولتمردان ایران بود تا این که سفارت آمریکا در تهران به تسخیر دانشجویان پیرو خط اما در آمد و دیپلمات های امریکایی به گروگان گرفته شدند. در پی این رویداد، ایالات متحده آمریکا دست به تحریمهای اقتصادی و تسلیحاتی گسترده ای علیه ایران زد. به دنبال این تحریمها روابط ایران و اروپا براساس یک ضرورت، توسعه بیشتری یافت و اگرچه جنگ در دهه 1980 (1360) عامل بازدارنده ای در گسترش و تعمیق این روابط بود، ولی پس از جنگ تحمیلی،اروپا از جایگاه ویژه ای در روابط خارجی ایران برخوردار شد تا جایی که در اواسط دهه 1990 (1370) به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل گردید و در این میان آلمان، ایتالیا فرانسه مهمترین شرکای این کشور شدند. به رغم گسترش روابط اقتصادی، توسعه همکاریها در حوزه اقتصادی لزوماً گسترش و تعمیق روابط سیاسی را به دنبال نیاورده است. یکی از دلایل مهم این امر را در موافقت، همراهی و همگانی اروپا با آمریکا باید جستجو کرد. اتحادیه اروپا همانند آمریکا در چهار حوزه با ایران اختلاف نظر عمیقی داشته و دارد: طرح صلح خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر و دستیابی ایران به سلاح هسته ای. با وجود این پس از انتخابات سال 1376 (1997) و روی کار آمدن سید محمد خاتمی به عنان رئیس جمهور ایران و تلاش برای اصلاح نظام سیاسی و تاکید بر تنش زدایی در سیاست خارجی، روند روابط دو طرف تغییر یافت و گفت گوهای انتقادی ایران و اروپا در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی به گفت و گوهای سازنده و فراگیر تبدیل شد. با توجه به رشد سکوفایی نسبی اقتصاد ایران بویژه در عصر گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا لازم دانستم به طرح این پرسش بپردازم: چرا اتحادیه اروپا طی سال های 1368 تا 1384 در سیاست خارجی ایران جایگاه محوری داشته است؟

این پژوهش مشتمل بر پنج بخش است. در بخش اول اجزای اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است؛ بخش دوم به بررسی اجمالی سیاست خارجی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی تا سال 1384 پرداخته است؛ بخش سوم به بررسی تاریخی روند شکل گیری اتحادیه اروپا اختصاص دارد؛ در بخش چهارم روابط ایران و اتحادیه اروپا از زمان محمد رضا شاه تا سال 1384 بررسی شده و بخش پایانی به موضوع اصلی پژوهش پرداخته وبه نوعی فرضیه پژوهش حاضر را مورد آزمون قرار داده است.

Finland Sevastopol joomla