تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: نقش بیمه های اجتماعی در افزایش ظرفیت پاسخگویی نظام جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور : دکتر سید محمد حسینی

دانشجو : وجیهه دانشور

تاریخ دفاع : 1389

چکیده

زندگانی انسان در دنیای معاصر با خطرات و مسکلاتی روبرو بوده است. خطر حوادث کار در کارخانجات و در مزارعی که با وسایل فنی جدید کشت می شود، خطر پیری و فرسودگی و... نمونه های کوچکی است از آنچه یاعث انگیزه تشکیل دولت رفاه در جامعه می شود. نظر به اینکه بیمه و تامین اجتماعی یکی از نمودهای دولت رفاه در جهان تلقی می شود، در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال برآمدیم که بیمه های اجتماعی در کشور ما تا چه حد توانسته اند زمینه های تشکیل یک دولت رفاه مانند کشورهای اسکاندیناوی را فراهم سازند و در افزایش توانمندیهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخگویی به مطالبات عمومی، موثر واقع شوند. پیش از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران اقداماتی در زمینه تامین اجتماعی صورت گرفت. در دوره رضاشاه اولین اقدام نظام مندی که ر زمینه بیمه اجتماعی شکل گرفت، تامین صندوق احتیاط و زارت راه در سال 1310 بود. با توجه به اقتدار گرایی و خودکامگی ساخت و قدرت سیاسی چنین اقداماتی نتوانست به توسعه سیاسی منجر شود.

در زمان محمد رضا شاه هر چند گسترش نسبی بیمه های اجتماعی می توانست بستر لازم برای توسعه سیاسی را فراهم سازد، اما باز هم توسعه سیاسی در جای خود حاصل نشد. در دهه اول انقلاب در زمان دولت موسوی تغییراتی در نظام خدمات بیمه ای و نوع برقراری پرداخت مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگی و... بوجود آمد که باز هم به دلیل شرایط سیاسی و نظامی کشور در دوره جنگ این تغییرات به توسعه سیاسی منجر نشد.

در دهه دوم انقلاب در زمان دولت هاشمی نیز توجه به تعدد و تکامل بیمه های اجتماعی به دلیل تداوم تصلب در ساخت سیاسی به توسعه سیاسی در کشور نینجامید.

در دهه سوم انقلاب در زمان دولت خاتمی شاهد بالا رفتن میزان مشارکت سیاسی مردم، تقویت نهادهای مدنی و تلاش برای گسترش عدالت اجتماعی با تاکید بر گسترش بیمه ها و تامین اجتماعی بودیم و در واقع رویکرد اصلی توسعه سیاسی بود.

در عین حال نظام بیمه اجتماعی در ایران در مجموع به رغم تلاشهای انجام شده نتوانسته است چتر حمایتی خود را به صورت عام و فراگیر در سطح جمعیتی گسترده کشور باز نماید تا همه اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه از جمله روستائیان را مورد حمایتهای خود قرار ددهد و از این طریق با افزایش توانمندیهای نظام سیاسی نقش گسترده تری در تعمیم و تعمیق توسعه سیاسی ایفا کند.

Finland Sevastopol joomla