تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان : منابع تنش زای سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان

استاد راهنما : دکتر هادی اعظمی

استاد مشاور: دکتر محمد جواد رنجکش

دانشجو : سعید جمال

تاریخ دفاع : تابستان1391

چکیده:

کشورهای ایران وافغانستان به حکم مولفه هایی همچون جغرافیا ، تاریخ ،اقتصاد و فرهنگ بر همدیگر تاثیر گذاشته اند واز هم تاثیر می پذیرند. علاوه بر موارد فوق ظهورو سقوط طالبان تحت تاثیر آمریکا وتحولات افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001، باعث اهمیت بیشتر تحولات این کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است. محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان به یکی از مهمترین حلقه های این محیط تبدیل شده است. امروزه فقدان صلح وامنیت در افغانستان، وجود سیاست های اشغالگرانه آمریکا و خصوصا سیاست های پنهان خارجیان به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروهای خرابکارانه به ایران مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را به مخاطره افکنده است. مهمترین منابع تنش زای سیاسی ، امنیتی در روابط ایران و افغانستان عبارتند از: فعالیت اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در داخل و آن سوی مرزها، فعالیت گروه های تروریستی که اقدامات منفی سیاسی و ضد امنیتی مرتکب می شوند ، حضور مهاجرین افغان و تبعات ناشی از این حضور ، قاچاق کالا، ورود، حمل و خرید و فروش سلاح های جنگی غیر مجاز ، جرائم خشن(سرقت های مسلحانه،آدم ربایی، گروگان گیری و گرو کشی ، تحرکات اشرار).

 

Finland Sevastopol joomla