تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: تبین روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پس از سقوط طالبان (2010-2001)

استاد راهنما: دکتر احمد جوانشیری

استاد مشاور: دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

دانشجو: محسن میرزا پور

تاریخ دفاع:1389

چکیده:

روابط ایران وپاکستان از همان بدو استقلال پاکستان در سال 1947 همواره تحت تاثیر عواملی فراتر از روابط دوجانبه قرار داشته است. همپیمانی دو کشور در بلوک غرب در قالب اتحادیه نظامی سنتو همسویی سیاست های آنها را در دوران جنگ سرد تعیین میکند. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و خروج ایران از بلوک غرب و تجاوز شوروی به افغانستان ، این کشور به عاملی تاثیر گذار بر روابط ایران و پاکستان بدل میشود. در طول سالهای اشغال افغانستان، نوعی اتحاد طبیعی میان ایران و پاکستان در حمایت از مجاهدین افغانی شکل میگیرد. مقارن با موافقتنامه ژنو در سال 1988 و خروج شوروی از افغانستان مسئله تعیین کننده حکومت آینده افغانستان عاملی میشود در جهت آغاز رقابت در روابط دو کشور ؛حمایت پاکستان از گروه حکمتیار و حمایت ایران از گروه ربانی نقطه آغاز اختلاف هاست. در نهایت حمایت گسترده پاکستان از طالبان که به اشغال بیش از 90% از خاک افغانستان توسط این گروه منجر شد، تضاد عمیق را بر روابط دو کشور حاکم ساخت. در نهایت شهادت دیپلماتهای ایران در مزار شریف در سال 1998 تنش در روابط دو کشور به اوج خود رساند. از این منظر حمایت پاکستان از طالبان و استیلای طالبان بر افغانستان عامل اساسی شکل دهنده بر روابط ایران وپاکستان بود.

در این تحقیق این سوال اساسی مد نظر قرار گرفته که سقوط طالبان در افغانستان چه تاثیری بر روابط ایران وپاکستان داشته است؟ این فرضیه مورد آزمون و تایید قرار گرفت که تحولات متعاقب 11 سپتامبر 2001 و سقوط طالبان از قدرت و تشکیل حکومت جدید در افغانستان سر آغاز دوره جدیدی در روابط ایران و پاکستان به شمار می آید؛ که روابط دو کشور را از فاز تضاد و تنش به سمت همکاری و رقابت سوق داد.

پاکستان با قطع حمایت خود از طالبان و جلوگیری از اقدامات تروریستی و محاکمه قاتل شهید گنجی به بهبود روابط با ایران کمک نمود. از این مقطع به بعد یکسری ملاقاتهای انجام پذیرفته در سطح عالی میان مقامات پاکستان و ایران به بهبود روابط میان دو کشور منجر شد . هرچند که گسترش روابط پاکستان با امریکا و مسائلی نظیر قاچاق مواد مخدر و قوم گرایی موانعی برای بهبود روابط دو کشور به حساب می آیند. از سوی دیگر عواملی نظیر گسترش همکاریها در حوزه انرژی بخصوص احداث خط لوله صلح و همکاری در سازمانهای بین الملل در نقش بهبود دهنده روابط دو کشور عمل میکنند.

Finland Sevastopol joomla