تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : جايگاه و اهميت سوريه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما : دكتر احمد جوانشيري

استاد مشاور : دكتر غلام رضا خواجي

دانشجو : عليرضا مقدس طاهر آباد

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در اصول و مباني سياست خارجي ايران تغييرات اساسي پديد آمد. اين تغييرات برآمده از آرمان ها، شعار ها و خواسته هاي ملت مسلمان ايران بود. اين اصول در واقع بر پايه دو اصل استقلال ، آزادي جمهوري اسلامي و نه شرقي، نه غربي جمهوري اسلامي شكل گرفته است. از اين زمان به بعد سياست خارجي ايران به سمت كشور هايي مي رود كه سياست مستقلي در قبال قدرت ها ي مستكبر جهان اتخاذ كرده اند و يكي از اين سياست ها مبارزه عليه رژيم صهيونيستي مي باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از اصولي كه همواره در عرصه سياست خارجي بر آن تاكيد شده است حمايت از آرمان هاي ملت مظلوم فلسطين و محور مقاومت عليه رژيم صهيونيستي بوده است، چرا كه انقلاب اسلامي، اسرائيل را خطري براي جهان اسلام و آرمان هاي انقلاب مي دانست و بر عكس اسرائيل نيز انقلاب اسلامي را خطري براي پيشبرد منافع خود در منطقه بر مي شمرد. در اين بين ايران به سمت كشور هاي اسلامي منطقه كه عليه رژيم صهيونيستي جبهه گرفته بودند پيش رفت.

يكي از كشور ها سوريه هست كه از بدو تاسيس رژيم جعلي اسرائيل همواره ضد اين رژيم ايستادگي كرده است. كشور سوريه به لحاظ مسائل استراتژيك كه به مسئله فلسطين و محور مقاومت گره خورده است در سيسات خارجي ج . ا. ا داراي جايگاه و اهميت ويژه اي است و روابط دو كشور در همه زمينه ها داراي رشد چشمگيري بوده است . ايران همواره حمايت خود را از دولت و ملت سوريه ابراز داشته است تا جايي كه بعد از شكل گيري تحولات سوريه و ايجاد فتنه در اين كشور از سوي كشور هاي غربي و بعضي كشو هاي عربي،‌ايران به ويژه رهبري و دولت مردان آن بر حمايت خود از دولت و ملت سوريه در قبال اين مسائل تاكيد داشته اند.

پرسش اصلي ما در اين تحقيق اين ميباشد كه " به چه دلايلي سوريه از جايگاه و اهميت ويژه و ممتازي در سياست خارجي ج. ا.ا برخوردار است؟ حال بايد در اين پژوهش به چرايي اين سوال پاسخ گفت. فرضيه اي كه در جواب اين پرسش بيان مي گردد اين مي باشد كه اهميت استراتژيك سوريه براي ج.ا.ا عامل اصلي در جايگاه ويژه اين كشور در سياست خارجي ايران است.

گرد آوري داده هاي پژوهش بر مبناي روش كتابخانه اي و با استفاده از كتب و نشريات روزنامه ها و اينترنت انجام خواهد شد. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع سوريه و سياست خارجي ج.ا.ا از روش تحليلي بهره مي بريم.

اين پژوهش در قالب چهار فصل ارائه خواهد شد در فصل اول كليات پژوهش بررسي خواهد شد در فصل دوم به بررسي اصول و مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و سوريه خواهيم پرداخت در فصل سوم روابط دو كشور را در محدوده زماني بعد و قبل از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي دهيم و در نهايت در فصل چهارم جايگاه و اهميت سوريه را با توجه به فرضيه مورد نظر بررسي مي كنيم و در انتها به جمع بندي و نتيجه گيري خواهيم پرداخت.

Finland Sevastopol joomla