تاریخ ایجاد در 07 مرداد 1393

عنوان پايان نامه: جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان در دوره قبل و بعد از مشروطیت 

استاد راهنما :

استاد مشاور :

دانشجو: لیلا سلمانیان 

 

تاريخ دفاع پايان نامه: زمستان 1392

چکیده پایان نامه :

 

 در ایران موقعیت زنان در اعصار مختلف همواره دستخوش تغییرات بوده است زنان در دوره قبل از قاجار کمتر وارد فعالیت سیاسی می­شدند ، زنان در این دوره نیز فعالیت­های فراوانی در امور خانواده و اقتصادی داشته اند. اما در عصر قاجار زنان در تحولات سیاسی نقش داشته­اند مثل جنبش تنباکو و مشروطیت شاهد فعالیت گسترده زنان در جامعه آن دوره دیده می­شود . مشروطه تنها جنبشی است که طیف وسیعی از زنان را برای اولین بار به مشارکت می­گیرد ، سازماندهی می­کند و حضورشان را قوام می­بخشد . در این دوره زنان به صورت خودجوش دست به تشکیل انجمنها ، تاسیس مدارس و نشریات زدند اما با وجود تمام تلاشهایی که انجام دادند از حق انتخابات محروم شدند در این پژوهش به این اهداف دست یافتیم ، فصل اول کلیات پژوهش ، فصل دوم زنان در ایران باستان ، فصل سوم جایگاه زنان در عصر قاجار ، فصل چهارم تاثیر تفکر غرب بر زنان در حوادث قبل از انقلاب مشروطه ، فصل پنجم نقش زنان در حوادث پس از انقلاب مشروطه و در آخر نتیجه گیری می باشد ما می­خواهیم در این پژوهش به این مسائل بپردازیم . هدف ارائه این پژوهش رسیدن به این که زنان چه قدر در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش داشته­اند.

 

 

 

 


 

 

 

Finland Sevastopol joomla