تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : بايسته‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در نظم ژئوپلوتيك جديد جهاني

استاد راهنما : دکتر علي‌اصغر داوودي

استاد مشاور : دكتر احمد جوانشيري

دانشجو : حسين رباني فر

سال تحصیلی 1392

چکیده

پايان دوران جنگ سرد و از بين رفتن نظام دوقطبي در 1991 و حادثه 11 سپتامبر 2001 تحولات عميقي را در ژئوپلوتيك مناطق جهان ايجاد نمود. نقطه كانوني اين تحولات، خاورميانه و محيط‌هاي پيراموني ايران بوده است. عوامل متعدد در شكل‌گيري ژئوپلوتيك جديد نقش داشته‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تحولات بالكان، تجاوز عراق به كويت و متعاقب آن حمله آمريكا به عراقش اشاره نمود. تحولات فوق موجب شده است كه موقعيت ژئوپلوتيكي جديد ايران امنيتي شده و با تهديدات و مشكلات جديدي در عرصه بين‌الملل مواجه شد. در مقابله با چالش‌ها و تهديدات ناشي از تحولات جديد ژئوپلوتيكي،‌ديپلماسي سنتي كه عمومابه روابط رسمي بين كشور‌ها محدود مي‌شود، پاسخگوي نيازهاي جديد نمي‌باشد. در اين شرايط،‌سياست خارجي ج.ا.ا در جهت تأمين منافع ملي و پيگيري اهداف خود در عرصه بين‌الملل،‌بايد ديپلماسي نويني كه پاسخگوي نيازهاي جديد باشد را مورد توجه قرار دهد. استفاده از انواع ديپلماسي من‌جمله ديپلماسي نوين و اقتصادي،‌تلاش در جهت اتخاذ سياست همگرايي و ائتلاف با كشورهاي همسايه و كشورهاي ديگر و همچنين تعامل قاعده‌مند با غرب با حفظ حاكميت و استقلال خود، از الزاماتي است كه سياست خارجي ج.ا.ا بايد بدان توجه نمايد. با بكارگيري اين استراتژي‌ها سياستگذاران مي‌توانند با چالش‌هاي جديد ناشي از تحولات نوين مقابله و از منافع ملي حفاظت نمايند. گرچه شرايط جديد علي‌رغم توانمندي‌هاي ج.ا.ا در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و علمي،‌اجازه ايجاد ائتلاف و همگرايي مستقيم با كشورهاي ديگر،‌حتي كشورهاي اسلامي را نمي‌دهد،‌اما با توجه به ساير استرتژي‌هاي مورد اشاره در اين پژوهش، مي‌توان تا حدودي اين خلا را ترميم نمود.

 

Finland Sevastopol joomla