تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : بررسي علل خروج نيرو‌هاي نظامي آمريكا از عراق (دسامبر2011) با تأكيد بر نقش جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما : دکتر غلام‌رضا خواجي

استاد مشاور : دكتر وحيد سينايي

دانشجو : سميه معمارزاده

سال تحصیلی 1392-1391

چکیده

كشور عراق رخدادها و تحولات اين كشور در دهه‌ي اخير همواره توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. اين توجه پس از حمله 2003 امريكا به اين كشور و تغيير سيستم حاكم بر عراق بسيار بيشتر از قبل شد و در ادامه آن،‌بحث خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق و دستاوردهاي حاصل از آن نيز به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل سال‌هاي اخير تبديل گشت و بر همين اساس پژوهش حاضر بر مبناي روش‌شناسي تحليلي-توصيفي و به شكل اسنادي و با گردآوري اخبار و اسناد مختلف سعي در بررسي ميزان تأثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق دارد.

فرضيه پژوهش بر اين مبني است كه سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران تأثير چشم‌گيري بر خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق داشته است و در پايان پس از بررسي اسناد و منابع مختلف شاهد تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم ايران بر عراق و در ادامه آن خروج نيروهاي نظامي آمريكا از اين كشور مي‌باشيم. قابل ذكر است در خصوص بررسي دليل تأثيرگذار بر اين تصميم آمريكا عوامل و علل مختلفي را مي‌توان مورد بررسي قرار داد كه هركدام مي‌تواند در اين تصميم به ميزاني تأثيرگذار بوده باشد. ولي با توجه به اينكه تأكيد پژوهش پيش رو بر سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران بر كشور عراق و خروج نيروهاي نظامي آمريكاست،‌مي‌توان گفت سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران به گونه‌اي طراحي شده بود كه در پايان توانست مانع تحقق برخي از اهداف بلندمدت آمريكا در عراق شود و در كنار دلايل بسيار زياد ديگر، كه هركدام پژوهشي مجزا را مي‌طلبد، در نهايت سبب خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق گرديد.

 

Finland Sevastopol joomla