تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : نقش اسرائيل در مناسبات بين ايران و آمريكا در 10 سال اخير

استاد راهنما : دكتر احمد جوانشيري

استاد مشاور : دكتر جليل رحيمي جهان‌آباد

دانشجو : احمد شافعي

تاریخ دفاع : 1392

چکیده

بي‌اعتمادي‌هاي جاري در تعاملات ايران و آمريكا،‌محصول شرايطي است كه عمدتاً با هويت‌هاي سياسي دو طرف در پيوند است. در اين ميان نقش اسرائيل به عنوان متغيري تنش‌زا بسيار اساسي است، زيرا جمهوري اسلامي، اسرائيل را به رسميت نمي‌شناسد و آمريكا نيز نمي‌تاوند فشارها و تهديدات را عليه متحد ديرينه خود در منطقه تحمل كند، بويژه آنكه يهوديان آمريكا در مقام قدرتمندترين لابي، بر نهادهاي جهت‌دهنده به سياست خارجي آمريكا تأثيرگذار هستند و سياست خارجي اين كشور را تحت نفوذ خود در آورده‌اند.

امروزه مهم‌ترين اتهامات آمريكا عليه ايران شامل تلاش براي جلوگيري از صلح در خاورميانه، تلاش براي ساخت سلاح‌هاي انهدام جمعي، حمايت از تروريسم و نقض دموكراسي و حقوق بشر است كه به انحاء مختلف با امنيت اسرائيل در پيوند است.

هدف اين پژوهش بررسي نقش اسرائيل در تعاملات ايران و آمريكا است. با بررسي دقيق اين تعاملات مي‌تاون گفت كه اگرچه همكاري‌هاي محدود و تاكتيكي ميان ايران و آمريكا امكان‌پذير است، اما تا زماني كه پيوندهاي فعلي آمريكا و اسرائيل جريان دارد، امكان عادي شدن روابط دو كشور وجود نخواهد داشت. يكي از بنيادي‌ترين شروط آمريكا براي پيشبرد مؤثر فرايند تنش‌زدايي و برقراري روابط عادي با ايران اين است كه حداقل از بابت تعهد ايران به خودداري از هرگونه اقدام عليه امنيت اسرائيل مطمئن شود.

 

 

Finland Sevastopol joomla