تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : بررسي روابط ايران و تاجيكستان از سال 1991 تا 2011

استاد راهنما : دكتر احمد جوانشيري

استاد مشاور: دكتر محسن مديرشانه‌چي

دانشجو : منوچهر ارباب

سال تحصيلي 1392

چکیده

آسياي ميانه به عنوان بخشي از گستره‌ي حوزه تمدني ايران از جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است. وجود اشتراكات و پيوندهاي تاريخي، فرهنگي بين ايران و آسياي ميانه و نيز پتانسيل‌هاي عظيم نفت و گاز، بازار مناسب براي كالاهاي ايراني و از همه مهم‌تر محصور بودن اين منطقه در خشكي و استفاده از قلمرو ايران به عنوان اقتصادي‌ترين مسير براي اين كشورها،‌فرصت‌هاي بالقوه‌اي را پيش روي ايران قرار داده و به نوعي موجب شده تا زمينه‌هاي مناسبي براي گسترش مناسبات فراهم گردد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ايجاد جامعه‌ي مستقل مشترك‌المنافع تمايل بسياري از كشورهاي جمهوري اسلامي ايران بود كه با توجه به نزديكي و قرابت‌هاي تاريخي و فرهنگي با كشورهاي منطقه به تقابلي شديد فرا خوانده مي‌شود. يكي از كشورهاي مهم و استراتژيك آسياي ميانه براي ياران تاجيكستان است.

احياي پيوندهاي ديرينه ايرانيان و مردمان آسياي مركزي بطور اعم و تاجيكستان بطور اخص كه از بطن ارزش‌هاي مشترك برخاسته مي‌تواند در قالب يك گفتمان رئاليستي، آنها را بهم نزديك كند. تعميق روابط ايران و تاجيكستان بويژه در زمينه انرژي خوشايند كشورهاي غربي بويژه آمريكا نيست. به همين دليل سعي مي‌شود آن را منفي و نوعي جناح‌بندي كشورهاي فارسي‌زبان جلوه دهند و بر اين اساس بر واكنش تند ساير كشورهاي منطقه آسياي مركزي حساب بازكرده‌اند. اما سفر نمايندگان عالي رتبه دو كشور بوقوع پيوسته و مناسبات دو كشور در سطوح مختلف اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و سياسي در حال گسترش مي‌باشد. در اين نوشته بر مؤلفه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مناسبات دو كشور در سه دوره‌ي رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد تأكيد خواهد شد.

كليدواژه: ايران، تاجيكستان، آسياي مركزي، سياست، فرهنگ،‌اقتصاد.

 

Finland Sevastopol joomla