تاریخ ایجاد در 28 مهر 1390

تعريف و هدف :

   هدف از دوره كارشناسي رشته علوم سياسي آموزش و پژوهش در علم سياست مي باشد و موضوع علم سياست عبارت است از :

مطالعه و تحقيق پيرامون پديده هاي سياسي از جمله نهضت هاي انقلابي و اشكال مختلف دولت و حكومت و رابطه قدرت و مباني مادي و اخلاقي و اعتقادي هر يك از آنها در زمان ها و مكان هاي مختلف و كشف روابط و پديده هاي سياسي و علل پيدايش آنها و مطالعه و تحقيق در باره اداره جامعه كشوري و روابط بين المللي است و هدف آموزش اين علم عبارت است از :

1 1- اعتلاي علم سياست

2 1- اعتلاي ارزش هاي اصيل انساني و پيدا كردن امكان تفاهم با ملت هاي ديگر بر اساس ارزش هاي انساني مشترك

3 1- تربيت افراد كار آمد با توانائي علمي كه قابليت تجزيه و تحليل مسائل سياسي اجتماعي ايران و جهان را داشته باشند و بتوانند در ارگان هاي اجرائي كشور مثمر واقع شوند .

4 1- تامين نيروي انساني مورد نياز وازرت خانه ها و موسسات و سازمان هاي عمومي كشور به ويژه وزارت امورخارجه، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي .

براي رسيدن به اهداف فوق بايد اصول زير مورد توجه قرار گيرد :

الف اصل آزادي تفكر و تبادل نظر دايمي ميان معلم و دانشجو در تمام مراحل آموزش؛

ب مبادله گسترده اطلاعات علمي ميان محافل آموزش و پژوهش داخلي و بين المللي؛

ج تعليم و تعلم از سوي استاد و دانشجو،‌به نحوي كه زمينه آموزش و پژوهش و تفسير و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي را در كلاس هرچه بيشتر فراهم سازد.

Finland Sevastopol joomla