تاریخ ایجاد در 30 مهر 1390

انجمن علمی علوم سیاسی در نظر دارد که به دور از هر جنجال سیاسی و منازعات تبلیغاتی , صادقانه به فعالیت علمی بپردازد , تا بتواند نقشی هرچند کوچک در اعتلای دانش سیاست در کشور ایران ایفا کند . و صادقانه , دوستانه و عالمانه خواهان همکاری همه اساتید , صاحب نظران و دانشجویان برای رسیدن به هدف این انجمن هستیم.

 

Finland Sevastopol joomla