تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : بررسی رابطه اسلام با شکل گیری احزاب سیاسی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

 

استاد مشاور : دکتر مصطفی رجایی پور

 

دانشجو : رضا نوروزی

 

تاريخ دفاع :1387

 

چكيده :

در اين تحقيق، رابطه اسلام ــ طبق قرائت جمهوري اسلامي و قانون اساسي با محوريت ولايت فقيه ــ با شكل گيري احزاب سياسي ــ به مفهوم علمي و مصطلح آن در غرب ــ بررسي مي شود.

در اين پژوهش با بهره گيري از منابع چهارگانه تشيع و با تاكيدبر موضوعاتي چون شوروي، امر به معروف و نهي از منكر، عقل و سيره نبوي و همچنين بررسي انديشه و عمل برخي از علما و روحانيون در مواجهه با اين پديده جديد حكومتي به اين نتيجه گيري رسيديم كه نظام سياسي اسلام مخالفتي با شكل گيري و فعاليت احزاب سياسي ندارد ليكن شرايطي براي آنان در نظر گرفته و چارچوب ها و ضوابطي در اين زمينه قائل است.

Finland Sevastopol joomla