نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
نقش بیمه های اجتماعی در افزایش ظرفیت پاسخگویی نظام جمهوری اسلامی ایران وجیهه دانشور 422
بررسی سیاست خارجی آمریکا در شاخ آفرقا بین سالهای1990 تا2007میلادی محمدرضا خوشنویس 387
منطق امنیتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس بین سالهای 1384 - 1368 سید مهدی جوادی ریابی 407
جایگاه اتحادیه اروپا درسیاست خارجی ج.ا.ا. ( از سال1368 تا 1384 ) محبوبه دیده بان 548
جهانی شدن و فرهنگ سیاسی زنان ایران (دوره پس از انقلاب اسلامی) مینا بقایی 459
بررسی تاثیر جنبش جانبداری از حقوق زنان در غرب بر تعمیق شکاف جنسیت در ایران (طی یکصد سال اخیر) الهام پهلوانی 612
بررسی وتحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان معصومه دهمرده 897
بررسی بنیاد گرایی اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی(با کار بست الگوی مانوئل کاستلز در خصوص شکل گیری هویت مقاومت) الهام فدایی 414
بررسی آثار تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر توسعه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب قانون داماتو(1995-2005) سید ابوالفضل حسینی کردی 506
نقش مطبوعات در فرایند توسعه سیاسی با توجه به رویکرد سیستمی(مطالعه موردی ایران پس از انقلاب اسلامی) افشین تحفه گر 889
Finland Sevastopol joomla