تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

دستور العمل و مراحل انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

**دانشجویان می توانند از نیمسال دوم اقدام به انتخاب موضوع پایان نامه نمایند**

 

مراحل اولیه :

 • تکمیل فرم موضوع عنوان پایان نامه وتحویل آن به مديرگروه. بانضمام تاييديه از سايت ايران داك ( در صورت انتخاب استاد راهنما، فرم تاييديه سايت ايران داك )به امضا استاد مربوطه برسد.
 • بررسي در جلسه ماهانه گروه و تصويب آن.
 • تکمیل فرم های طرح تحقیق، فرم الف، فرم های cict
 • دانشجو می بایست حداقل یک ماه قبل از جلسه دفاع، براي دریافت نتیجه پروپزال و کداختصاص یافته به مدير گروه مراجعه نمایند.

توجه : در صورتی که اساتید راهنما و مشاور از اساتید خارج از این دانشگاه باشند مدارک ذیل نیز به همراه فرم های طرح تحقیق تحویل گردد:

 • آخرین حکم کارگزینی
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر کارت ملی ( پشت و رو)
 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 • شماره حساب سیبا ملی یا جام ملت

 

مراحل قبل از دفاع :

 • دریافت فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاع و تحویل آن پس از امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور ( فرم شماره 1)
 • دریافت کارنامه کلی و نامه صدور مجوزدفاع ازكارشناس گروه و مراجعه به سازمان مرکزی جهت دریافت مجوز دفاع.
 • تحویل مجوزدفاع به مدير گروه و دریافت نامه جهت صدور صورت جلسه دفاع و تعيين داور جلسه دفاع.
 • ارائه سه نسخه پایان نامه ( بدون صحافی ) به اساتید محترم راهنما مشاور و داور حداقل 20 روز قبل از دفاع.
 • هماهنگي با اساتيد محترم راهنما ، مشاور و داور براي تعيين زمان دقيق دفاع.
 1. o** زمان تحویل سه نسخه مذکور، در ترم اول حداکثر10 بهمن و در ترم دوم حداکثر 10 شهریور ) می باشد.**
 • دریافت فرم رزرو اتاق شورا یا سالن آمفی تئاتر.
 • شركت در سه جلسه دفاع و تكميل فرم مربوطه قبل از جلسه دفاع الزامي است.
 • 48 ساعت قبل از دفاع اطلاع رساني در دانشكده با عنوان تاريخ روز ساعت دفاع الزامي است

در هنگام دفاع

 • در صورت ارائه مقاله فرم شماره ( 3 ) و فرم تعيين ارزش مقاله از سايت دانشگاه اخذ و پس از تكميل همراه با دو نسخه از مقاله به مديرگروه تحويل شود
 • در صورت عدم ارائه مقاله، فرم شماره 2 از سايت دانشگاه اخذ و سپس از تكميل به مديرگروه تحويل شود.

مراحل و مدارک پس از دفاع :

 • دانشجو يك ماه پس از دفاع فرصت دارد پايان نامه را تحويل نمايد
 • تحویل دو نسخه فرم ب تایپ شده با فرمت word بهمراه CD آن، صورت جلسه دفاع و پس از اتمام جلسه دفاع وامضا استاد محترم راهنما، به گروه الزامی است

**دانشجو موظف است پس از دفاع در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک ذیل جهت انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی به گروه اقدام نماید( حداکثر زمان برای رفع اشکالات گرفته شده در هنگام دفاع و یا تهیه مقاله 30 روزاست )

 

 • پنج نسخه پایان نامه صحافی شده جهت اساتید راهنما ، مشاور(هركدام يك نسخه)، گروه و تحصیلات تکمیلی( دو نسخه).
 • تکمیل وتایپ فرم ب شامل چکیده فارسی و انگلیسی، بصورت مجزا ( از هر کدام دو نسخه).
 • سه عدد CD حاوی : متن کامل پایان نامه بصورت PDF - فرم ب با فرمت Word.
 • ارائه( چكيده) يك نسخه فرم ب فارسي به همراه يك cd به كارشناس گروه ( عنوان، استاد راهنما، مشاور، نام دانشجو، تاريخ دفاع چكيده)
 • فرم های مقاله :چنانچه دانشجو مقاله چاپ در مجالات را داشته می بایست گواهی چاپ مقاله را بهمراه فرم 3 تکمیل و تحویل نماید. دانشجویانی که مقاله غیرقابل چاپ دارند می بایست دو نسخه از مقاله خود را جهت ارزیابی به گروه تحویل داده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. دانشجویانی که فاقد مقاله هستند می بایست فرم شماره 2 را تکمیل نمایند.

توجه : امضا و قرار دادن فرم تعهد اصالت پایان نامه بعد از فهرست مطالب در داخل پایان نامه الزامی می باشد.

 

 

 
Finland Sevastopol joomla