تاریخ ایجاد در 25 آذر 1393

 
تاریخ ایجاد در 13 آذر 1393

 

کارگاه آموزشی روش تحلیل سیاسی به مدت 10ساعت در مهر و آبان 1393 توسط انجمن علمی علوم سیاسی

برگزار شد که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اهدا گردید.

 

 

0

 

 

   
تاریخ ایجاد در 11 آبان 1393

انجمن علمي علوم سياسي ارائه مي دهد:

فايل صوتي متن كتاب

English for the Students of Political Science

دكتر هرمز داورپناه

(متون تخصصي زبان الف)

برای دریافت مجموعه به دفتر انجمن علمی علوم سیاسی

( طبقه همکف روبروی کلاس 4) مراجعه نمایید

   
Finland Sevastopol joomla